Gyerkőceim életkora

2009. április 14., kedd

Wass Albert: Jönnek! Adjátok vissza a hegyeimet!


"Az 1944-ben emigrált, egykoron igen jónevű erdélyi magyar írónak éppen fél évszázadot kellett várnia, hogy első kötete - két regénye - legális úton a hazai olvasók kezébe kerülhessen. S e "bemutatkozás" nyomban reveláló hatású lehet, hiszen kiderül, milyen tehetségek és velük miféle szellemi értékek voltak kénytelenek elhagyni hazájukat és közönségüket.

Az 1940-ben írt Jönnek! alcíme az lehetne, hogy "a várakozás tizennégy napja". A kortörténeti-közérzületi krónika azt a két hetet öleli fel, amely a második bécsi döntés eredményének - Észak-Erdély visszacsatolásának - nyilvánosságra kerülése és a magyar csapatok Szolnok-Doboka vármegyébe való bevonulása között telt el. Ez a tizennégy nap az ottani magyarság számára talán nehezebben, kínosabb lassúsággal vánszorgott, mint az azt megelőző huszonkét, kisebbségi sorban végigtengődött esztendő. A várakozás feszült napjai alkalmat adnak a falu, Vasasszentgotthárd lakóinak - magyaroknak és románoknak -, hogy átgondolják a sanyarú múltat és a lehetséges, biztató jövőt; hogy számot vessenek az elkövetett bűnökkel és az elszenvedett sérelmekkel, ki-ki a maga korábbi és reménybeli helyzete, illetve erkölcsi fölfogása szerint. Vibráló érzések pontos lekottázása adja a feszes cselekményű, izgalmas epizódokkal tűzdelt helyzetjelentés drámai hangulatát, katartikus tanulságait. A rablóhordákra emlékeztető kivonuló románok fejvesztett kapkodását, fosztogatását, az utolsó napok megannyi személyes sorsdrámáját feledteti a nagy nap kifejezhetetlen, már-már artikulálatlan öröme, a lelkek ujjongása, az egyetlen boldog sikollyá váló fölszabadulás pillanata.

E kisregény párdarabja az 1949-ben, immár Nyugaton keletkezett Adjátok vissza a hegyeimet!, amely egy korán árvaságra jutott fiú élettörténetébe sűríti az erdélyi magyarság megpróbáltatásait. A kisebbségi sors balladai tónusú regénye az örök megaláztatás, a kiszolgáltatottság, az áldozati-sors és vállalásának hátborzongató jeremiádjává növekszik. Ennek az ágrólszakadt juhászbojtárnak és szénégetőnek egész életében négy olyan esztendő jutott, amikor egyáltalán embernek érezhette magát: a "magyar világ" 1940 és 1944 közötti ideje. S ami ezután szakadt Erdélyre, az maga volt a pokol, a "világ vége": háború, véres bosszúhadjáratok, genocídium, útonállás, gyilkosságok, az élet tönkresilányítása. Ebben a törvényen kívüli, nyers ököljogra épülő, tébolyodott világban ép erkölcsi érzékű, hazafias lelkületű, tudatos gondolkodású embernek helye nem lehetett, így lesz a hajdan jámbor fiúból a havason bújdosó haramia, aki az olvasó előtt mégis hőssé magasztosul. Hiszen ez a - szándékoltan névtelen - hős szinte puszta kézzel, a tíz körmével védte Erdélyt a beözönlő román és orosz hordáktól, - mindhiába. Végül szerettei elvesztése után a hazájától is megfosztják, s mivel a becsületes életre és a jövőre semmi kilátása nem marad, nyugatra szökik, hogy beleordítsa a "szabad világ" fülébe Erdély irtózatos tragédiáját. Megrendítő, letaglózó, egyben lélekemelő olvasmány mindkét, fordulatokban bővelkedő, izgalmas cselekményvezetésű regény."

Ezt a könyvet is korábban olvastam. Letehetetlen volt. Wass Albert könyveit mindig könnyek között olvasom. Három szóban tudom összefoglalni, hogy milyennek találtam: Kötelező olvasmánnyá tenném!

5 megjegyzés:

 1. Olvastam, imádtam én is és teljesen igazad van, kötelezővé tehetnék!

  VálaszTörlés
 2. Was Albert szerintem van annyira román- és orosz-ellenes (meg ki tudja még milyen ellenes), hogy e miatt az írásai nem annyira szalonképesek kötelező olvasmánynak. Nem is kell kötelezőnek lenni, mert akkor dacból nem fogják olvasni a gyerekek. Elég, ha mi felnőttek vásároljuk a könyveit, töltjük vele a polcokat, aztán mikor a gyerek érett lesz hozzá, a kezébe nyomjuk.

  VálaszTörlés
 3. Azért Tamási Áron ott van a kötelezők között, pedig az Ábelben odamond a románoknak. Wass Albert pedig nem azért nincs ott, mert nem szereti a románokat.

  VálaszTörlés
 4. http://www.krater.hu/krater.php?do=7&action=a&data[2]=676

  VálaszTörlés
 5. Wass Albert könyveket jelentet meg a pomázi Kráter Műhely Egyesület. További részletek a weboldalon, a Wass Albert menüpont alatt találhatók. http://www.krater.hu

  VálaszTörlés